องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาดี

ตารางปปช.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง