องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีวบประมาณ 2561 อบต.ดอนยาวใหญ่

อบต.ดอนยาวใหญ่ จะจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

อบต.ดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2560   ณ สระหนองแวง  หมู่ที่ 3  ในงานมีการประกวดนางนพมาศ  กิจกรรมลอยกระทง  ฯลฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง