องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 3เอกสารที่เกี่ยวข้อง