องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายประปา-ศาลาประมง หมู่ที่ 10 บ้านนาดีเอกสารที่เกี่ยวข้อง