องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซ.ดาวกระจาย หมู่ที่8 บ้านป่าตะแบงเอกสารที่เกี่ยวข้อง