องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ถนนคสล.บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8เอกสารที่เกี่ยวข้อง