องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ถนนคสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 10เอกสารที่เกี่ยวข้อง