องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
คู่มือการเลื่อนระดับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คู่มือปฏิบัติงานธุรการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีวบประมาณ 2561 อบต.ดอนยาวใหญ่
อบต.ดอนยาวใหญ่ จะจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง