องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   ต่อไป ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการ ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการ ขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ขอแก้ไขประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง