องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป มาตรการป้องกันการรับสินบน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง