องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   ต่อไป 
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนจากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการ ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ ๘
ราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง