องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   ต่อไป 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรงหมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการ ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวให
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง ม.8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง ม.8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง
ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนจากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง