องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   ต่อไป ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรงหมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการ ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวให
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง ม.8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง ม.8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง
ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง