องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป 








ขอเชิญร่วมบริจาคหมวกนิรภัย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง    


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    


ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง