องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2   จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2562
อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ