องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   ต่อไป ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ๕๑ รายการ เป็นเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ๔๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๗๐๐ บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง