องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบต.ดอนยาวใหญ่ จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต และกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมอบต.ดอนยาวใหญ่