องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนป่าต่าง ๆ