องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน